פעילות גופנית
סוכרת
אלצהיימר

רשימת שירותים

שירותי סיעוד במסגרת חוק סיעוד

שירותי עזרה ומטפלים לקשישים

יחידת עובדים זרים לסיעוד

טיפול בנכי צה"ל ונפגעי איבה

סיוע במימוש זכות

יצירת קשר