כל מה שרציתם לדעת על חוק סיעוד טפסים 

התהליך לקבלת גמלת סיעוד של הביטוח הלאומי לטיפול בבן משפחה, במסגרת חוק סיעוד, כרוך במילוי טפסים לגמלת סיעוד, במבחן היכולת התפקודית של המטופל ובתנאים נוספים. את שירותי הסיעוד הניתנים מספקות חברות המתמחות בשירותי סיעוד ורווחה ועומדות בתקנים של המוסד לביטוח לאומי. Manpower Care מתמחה בשירותי סיעוד ורווחה, ומלווה אתכם בתהליך באמצעות מטפלים איכותיים, עובדים סוציאליים וצוות מקצועי ומיומן, זמין בכל עת. אנו נלווה, נדריך ונתמוך בכם בתהליך קבלת הגמלה, ומומחינו אף יבצעו הערכה מקדימה של המצב התפקודי ויוכלו לייעץ לכם אם מומלץ להגיש בקשה לגמלת סיעוד והאם אתם עומדים בתנאים לקבלת הגמלה. בנוסף, נספק לכם שירותי טרום סיעוד במידת הצורך, עד לקבלת הגמלה.

מהי גמלת סיעוד?

גמלת סיעוד היא גמלת שירותים הניתנת על פי חוק לגברים ולנשים מעל גיל פנסיה, המתגוררים בביתם או בדיור מוגן (ולא במוסד סיעודי) ונזקקים לעזרה וסיוע בפעולות היומיום – רחצה, הלבשה, וכן עבודות משק הבית – ו/או להשגחה בביתם למען בטיחותם.
חוק סיעוד נועד לאפשר לבני הגיל השלישי להמשיך ולהתגורר בביתם ובקהילתם המוכרת, כדי לשמר את שגרת חייהם ולהבטיח את איכותם עד כמה שניתן.


מי זכאי לגמלת סיעוד?

• תושבי ישראל מעל גיל הפנסיה.
• מי שבוחר להמשיך להתגורר בביתו או בדיור מוגן (מי שמתגורר בבית אבות, במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית אינו זכאי לגמלה).
• מי שנזקק להשגחה או לסיוע בביצוע פעולות היומיום, בהתאם למבחן היכולת התפקודית (“מבחן תלות”) של הביטוח הלאומי.
• מי שאינו מקבל קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי, כגון קצבת שירותים מיוחדים או קצבת נכה עבודה, להוציא קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים, שאינה מונעת את קבלת קצבת סיעוד
• מי שעומד ב”מבחן ההכנסות” של הביטוח הלאומי, כלומר שהיקף ההכנסות שלו נמוך מהתקרה שהגדיר הביטוח הלאומי לקבלת הגמלה. מי שהכנסותיו גבוהות מתקרת ההכנסות שנקבעה, יקבל רק מחצית מהגמלה או לא יקבל     כלל.


איך מגישים תביעה לגמלת סיעוד?

• את טופסי הבקשה לקבלת גמלת סיעוד אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ובאתר האינטרנט של המוסד.
• התביעה מחולקת לשני חלקים:
1. חוות דעת של הרופא המטפל על מצבו וקשייו התפקודיים של מבקש הגמלה.ומילוי פרטים, כגון עם מי מתגורר מגיש התביעה, אנשי הקשר שלו ומי המטפל העיקרי בו וכו’
2. אישורים על הכנסות מבקש הגמלה.
• חשוב מאוד לפרט את המגבלות התפקודיות של המבוגר ולציין את מצבו המשפחתי.
• בהגשת בקשה לחולי אלצהיימר, מומלץ לצרף אבחון של רופא פסיכוגריאטרי.
• יש להגיש את הטפסים חתומים על ידי מבקש הבקשה או אדם מטעמו (בן משפחה, עובד סוציאלי, אחות וכו’).
• יש למסור את טופסי הבקשה לפקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי.
• כשבוע מיום שהוגשה הבקשה, נשלח בודק מטעם המוסד ביטוח לאומי – אח/ות, פיזותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק – לביקור בבית המבוגר, לצורך הערכת מצבו התפקודי (“מבחן תלות”).

מהו מבחן תלות?

• מבחן תלות (או “בדיקת הזכאות לגמלה”) נועד לבדוק את היכולת התפקודית של מבקש הגמלה, את מידת התלות שלו באחרים ואת הצורך בעזרה והשגחה. על פי תוצאותיה תיקבע הזכאות והיקף הגמלה שתינתן.
• הבדיקה נעשית על ידי איש מקצוע מטעם המוסד לביטוח לאומי – אח/ות, פיזותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק – והיא אישית, מקצועית ואובייקטיבית.
• הבדיקה נעשית בביתו של מבקש הגמלה.
• בן משפחה או מטפל עיקרי זכאי להיות נוכח בעת הבדיקה.
• במהלך הביקור, בוחן הבודק את מידת הזדקקותו של המבוגר לסיוע ותמיכה של אדם אחר בכמה תחומים, ובהם ניידות בבית, אכילה, לבישת בגדים, רחצה ושליטה על סוגרים. כמו כן מתרשם הבודק בכלליות מרמת התפקוד המנטלי והרגשי של המבקש.


מי אינו חייב במבחן תלות?

בני 90 ומעלה
• בני 90 ומעלה יוכלו לבחור בהערכה תפקודית על ידי רופא המומחה לגריאטריה המועסק במוסד ציבורי (בית חולים, קופ”ח וכו’), במקום בהערכה של המוסד לביטוח לאומי. בדיקה זו יכולה להתבצע גם בעת אשפוז וללא עלות.
• מי שנבדק בעבר במבחן תלות מטעם המוסד לביטוח לאומי, חייב לחכות 6 חודשים לפני שיוכל להגיש הערכה תפקודית נוספת של רופא גריאטר.

בעלי תעודת עיוור המוגדרים “בודדים”
• קשיש בודד (לפי הגדרת הביטוח הלאומי, כלומר מתגורר לבד, עם בן זוג שזכאי לגמלת סיעוד או עם ילד נכה) המחזיק בתעודת עיוור או במכתב מרופא המעיד על כך שהוא עיוור, מקבל אוטומטית גמלת סיעוד בשיעור של לפחות 10 שעות שבועיות. עם זאת, עליו להגיש את התביעה לקבלת הגמלה.
• עיוור שאינו עונה על הגדרת בודד, יעבור הערכת תלות ויקבל זכאות לגמלה בהתאם לתוצאותיה.


מה גובה הגמלה?

היקף הגמלה נקבע על פי הניקוד שמקבל מבקש הגמלה במבחן התלות של המוסד לביטוח לאומי.

• בהתאם להחלטות הממשלה מ11.1.2018 בתחילת ינואר 2020 יצאה לפועל הפעימה השנייה לרפורמה בסיעוד. שעות הסיעוד יוגדלו לזכאי רמות 4  – 6:

רמה 1 – קצבת סיעוד ברמה 1 נקבעת למי שצבר בין 2.5 ל-3 נקודות תלות

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 1 – תקבל 5.5 שעות טיפול בשבוע

רמה 2– קצבת סיעוד ברמה 2 נקבעת למי שצבר בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות .
אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 2 – תקבל 10 שעות טיפול בשבוע.

רמה 3 – קצבת סיעוד ברמה 3 נקבעת למי שצבר בין 5 ל-6 נקודות תלות
אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 3 – תקבל 15 שעות טיפול בשבוע, ואם אתה מעסיק עובד זר תקבל 12 שעות שבועיות

רמה 4 – קצבת סיעוד ברמה 4 נקבעת למי שצבר בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 4 – בעקבות השינוי, תקבל כעת 20 שעות טיפול בשבוע (במקום 19 עד היום), ואם אתה מעסיק עובד זר תקבל 17 שעות שבועיות (הגדלה של 4.3 שעות בחודש)

רמה 5 – קצבת סיעוד ברמה 5 נקבעת למי שצבר בין 8 ל-9 נקודות תלות

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 5 – בעקבות השינוי, תקבל כעת 26 שעות טיפול בשבוע (במקום 23 עד היום), ואם אתה מעסיק עובד זר תקבל 22 שעות שבועיות (הגדלה של 12.9 שעות בחודש)

רמה 6 – קצבת סיעוד ברמה 6 נקבעת למי שצבר בין 9.5 ל-10.5 נקודות תלות

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 6 – בעקבות השינוי, תקבל כעת 30 שעות טיפול בשבוע (במקום 28 עד היום), ואם אתה מעסיק עובד זר תקבל 26 שעות שבועיות (הגדלה של 8.6 שעות בחודש)


האם יש אפשרות להגדיל את הגמלה?

בשני מקרים אפשר להגדיל את הגמלה:
1. במקרה של ערעור על החלטת הביטוח הלאומי:
אפשר לערער על החלטת הביטוח הלאומי, ורצוי לעשות זאת זמן קצר לאחר קבלת התשובה. אם הערעור מתעכב, עלולה ועדת הערר להחליט שמדובר בהחמרה במצב, ולהפנות את המבקש להגשת בקשה להערכת תלות חוזרת.
את הפנייה – בצירוף מסמכים רלוונטיים – יש להפנות לאחת משלוש ועדות הערר הפועלות בשלושה סניפים מרכזיים של המוסד לביטוח לאומי: בחיפה, ברמלה ובבאר שבע.

2. במקרה של החמרה במצב הקשיש:
במקרים שבהם חלה החמרה במצבו של הקשיש, ונקבעה לו רק גמלה חלקית, אפשר לבקש הגדלה בשיעור הגמלה עד לגמלה המקסימלית הקבועה בחוק. הגדלת הגמלה תיעשה רק אחרי שימולאו שני תנאים:
א. מילוי טופס מיוחד, בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים המאשרים את ההידרדרות במצב.
ב. הערכה מחודשת של התפקוד (מבחן תלות חוזר).


מהי זכאות זמנית לגמלה?
כאשר חלה פגיעה פתאומית בתפקוד ויש צורך בקבלת שירותי סיעוד באופן דחוף (למשל, בעקבות תאונה או ניתוח), מאפשרת Manpower Care קבלת “שירות טרום סיעוד” מיידי, מהיום למחר, עד לקבלת האישורים מהמוסד לביטוח לאומי. השירות ניתן ללא תשלום לתקופה של עד 60 יום, במינימום של 6 שעות טיפול שבועיות.

אל תעשו את זה לבד! ManpowerCare תלווה אתכם כל הדרך עד לקבלת גמלת הסיעוד. מומחינו ידריכו אתכם בתהליך קבלת הגמלה, ואף יבצעו הערכה מקדימה של המצב התפקודי ויציעו שירותי טרום סיעוד במידת הצורך.

    למידע נוסף וייעוץ חינם השאירו פרטים והמומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם.
    טיפול בהורים מבוגרים