כל מה שרציתם לדעת על קבלת היתר להעסקת עובד זר

כדי להעסיק עובד זר כמטפל סיעודי, יש לקבל היתר העסקה מרשות ההגירה ולהירשם אצל אחת מהלשכות הפרטיות המורשות לכך – תאגיד עובדים זרים. Manpower Care משמשת כלשכה רשומה להעסקת עובדים זרים, ואף מציעה סיוע עוד בשלב מילוי הטפסים, הגשת המסמכים ובקשת היתר ההעסקה.

מי זכאי?

היתר להעסקת עובד זר לטיפול בקשישים ניתן למטופלים הזקוקים לעזרה סיעודית מלאה (מטפל סיעודי במשרה מלאה לפחות), המתגוררים בביתם או במסגרת דיור מוגן שאין בו שירותי סיעוד.

הזכאות לקבלת היתר נמדדת בקריטריונים הבאים:

1. גיל. על המבקש להיות מעל גיל פרישה.
2. צבירת נקודות במבחן התלות של המוסד לביטוח לאומי, שמתבצע במסגרת התביעה לקבלת גמלת סיעוד.
2א. צבירת 4.5 נקודות לפחות במבחן.
2ב. מבוגר החי לבדו יכול לקבל אישור גם אם צבר 4 נקודות.
2ג. גם מי שאינו מבקש גמלת סיעוד (למשל, במקרה של הכנסה גבוהה) חייב במבחן הערכת תלות כתנאי הכרחי לקבלת היתר להעסקת עובד זר. לביצוע המבחן יש להגיש בקשה לאגף ההיתרים ברשות ההגירה והאוכלוסין (טופס בקשה לביצוע מבחן תלות).

3. חריגים: ניתן לקבל אישור גם אם לא מתקיימים התנאים הנ”ל, במקרים אלה:

 • גיל: מעל גיל 85 – ניתן לקבל אישור גם אם נצברו 2.5-4 נקודות בלבד, בתוספת אישור רפואי על צורך בהשגחה ו/או טיפול 24/7.
 • מעל גיל 90 – ניתן לקבל אישור גם אם נצברו 4 נקודות בלבד.
 • משפחה: כאשר המטופל מתגורר עם נכה נוסף מהמשפחה או כאשר למטופל 3 ילדים בני פחות מ-16.
 • מצב בריאותי: כאשר המטופל חולה במחלה ממארת.
 • ועדה רפואית: חריגים נוספים, שאינם עומדים בקריטריונים, יכולים להגיש בקשה לוועדה רפואית מייעצת.

איך מגישים בקשה להיתר העסקה לעובד זר?

כדי לקבל היתר העסקה לעובד זר יש למלא טופסי בקשה ולשלם אגרת העסקה.
את כל המסמכים, אישורי התשלום ואישורים נוספים במידת הצורך, יש לשלוח בדואר לאחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בענף הסיעוד הפרוסות ברחבי הארץ: ירושלים, תל אביב, ראשון לציון, כפר סבא, חיפה ובאר שבע.
כתובות הלשכות רשומות בתחתית טפסי הבקשה.
לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס.
יש לשלוח אישורים מקוריים ומאומתים על ידי עורך דין או רואה חשבון בלבד.
לאחר הגשת הבקשה, ייתכן שהוועדה הרפואית תבקש חוות דעת רפואית נוספת, אך הדיון תלוי קודם כל במבחן התלות של המוסד לביטוח לאומי, שתוצאותיו נמסרות ישירות לרשות להגירה.

הטפסים שיש למלא ולשלוח:

 • טופס א’ – בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר.
 • טופס ב’ – התחייבות מעסיק.
 • טופס ג’ – הצהרת ויתור סודיות רפואית.
 • צילום ת.ז. וספח של מבקש הבקשה.

טפסים נוספים במקרים חריגים:

 • טופס ד’ – נספח לבקשת היתר לטיפול סיעודי בקטין (לחתימת ההורה).
 • טופס ה’ – בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי.

האגרות שיש לשלם:

 • אגרה מופחתת לקבלת היתר העסקה לעובד זר סיעודי– עלות האגרה: 300 ₪.
  אגרת הבקשה לא תוחזר גם אם בקשתו של המטופל תידחה.
  לאגרה זו לא קיימים בחוק הנחות ופטורים, גם לא מטעמים הקשורים במצבו הכלכלי של המבקש.
 • אגרת השלמה– מבחן תלות. עלות האגרה: 290 ₪.
  האגרה מיועדת עבור מטופלים מעל גיל פרישה שאינם זכאים לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסותיהם ועליהם לעבור מבחן תלות.
 • אגרת הארכת רשיון עבודה לעובד זר בענף הסיעוד– עלות האגרה: 175 ₪.

מתי מקבלים תשובות? ומה עלי לעשות לאחר מכן?

 • תשובת אגף הסיעוד לבקשת ההיתר תישלח בדואר.
 • לאחר קבלת היתר, יש לשלם 180 ₪ בגין אשרת הכניסה של העובד הזר.
 • עם קבלת הזכאות, יש להירשם אצל אחת הלשכות הפרטיות המורשות, הרשומות באתר רשות ההגירה, לצורך רישום עובד זר על שמך.
 • החברות המורשות רשאיות לגבות עד 70 ₪ לחודש עבור שירותיהן, כגון: ביקורי בית, סיוע בפתרון בעיות, טיפול באשרות וכו’.
 • אין להעסיק עובד זר ללא רישום בלשכה פרטית וקבלת מכתב השמה מהלשכה המאשר את הרישום.

* הסכומים מתעדכנים מעת לעת באתר רשות האוכלוסין www.piba.gov.il

אישור העסקה מהיר

במקרה של שחרור מבית חולים וצורך באישור מהיר, ניתן להגיש אבחנה רפואית מטעם הרופא המטפל, שבה מצוין הצורך ברצף טיפולי.
הליך מהיר זה מאפשר העסקת עובד זר הנמצא כבר בארץ וניתן לתקופה של שלושה חודשים בלבד.
לאחר מכן, יהיה צורך בהליך רגיל על מנת להמשיך את העסקת העובד.

אל תעשו את זה לבד! Manpower Care מציעה טיפול בתהליך קבלת היתר ההעסקה, והיא מעודכנת תדיר בשינויי המדיניות של הביטוח הלאומי.

  למידע נוסף וייעוץ חינם השאירו פרטים והמומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם.