מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מנפאואר ישראל

עודכן: דצמבר, 2022

מדיניות פרטיות זו, (להלן, “הודעת הפרטיות”) מספקת מסגרת הבנות לגבי המידע האישי שנאסף על ידי האתר שמפעילה חברת מנפאואר ישראל, חברת ManpowerGroup Global Inc. והחברות הבנות והמסונפות שלה המופיעות כאן (לפי המקרה, יכונו כל אחת מהן בנפרד ו/או יחד “בקר הנתונים”). מידע אישי שאוסף בקר הנתונים יבוקר ויעובד בהתאם להודעת פרטיות זו.

 

לפני שאתם ניגשים לאתר או משתמשים בו, קראו מדיניות זו וודאו שאתם מבינים לחלוטין את שיטות העבודה שלנו בכל הקשור למידע האישי שלכם. אם לאחר שקראתם מדיניות פרטיות זו אתם עדיין מתנגדים לשיטות העבודה שלנו, עליכם לעזוב אתר זה לאלתר ולהימנע ולחדול מכל שימוש בו.  בכל שאלה או חשש נוספים בנוגע למדיניות זו, פנו אלינו בכתובת [email protected].

 

מדיניות פרטיות זו חלה על (1) מועמדים למשרות ומקבלי שירותי הקריירה שלנו, (2) השותפים שלנו שהם אנשים שאנו מציעים או מציבים אצל לקוחותינו או יחידים שאנו מציעים להם שירותי ייעוץ קריירה או שינוי קריירה, (3) משתמשים של אתרי האינטרנט והיישומים הרשומים כאן (‘האתרים’), וכן (4) נציגים של שותפינו העסקיים וספקינו. הודעת פרטיות זו אינה חלה על עובדי המטה ועובדי החברה במדינות שונות שהם עובדים המועסקים בידי ManpowerGroup ועובדים ישירות עבורה ולא ישירות עבור לקוח של ManpowerGroup.

 

הודעת פרטיות מתארת את סוגי הנתונים האישיים או המידע האישי שאנו אוספים, האופן שבו אנו משתמשים במידע, מעבדים ומגנים על המידע שאנו אוספים, משך הזמן שאנו מאחסנים אותו, עם מי אנחנו חולקים אותו, למי אנחנו מעבירים אותו ואת הזכויות שיש לאנשים לגבי השימוש שלנו במידע האישי שלהם. נוסף לכך, אנו מתארים כיצד תוכל לפנות אלינו בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו וכדי לממש את זכויותיך. באופן כללי, נוהלי הפרטיות שלנו תואמים את החוק והרגולציה המקומיים, לרבות, כאשר הדבר רלוונטי, חקיקת הפרטיות הישראלית, הוראות התקנה הכללית של האיחוד האירופי להגנת המידע (GDPR). בהתאם לכך, נוהלי הפרטיות שלנו עשויים להשתנות בהתאם למדינה שבה אנו פועלים, וזאת במטרה לשקף את הנהלים המקובלים הדרישות החוקיות באותה מדינה. התנאים המקומיים הספציפיים מפורטים באתרי האינטרנט המקומיים.

 

לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו את המידע האישי שלך. עם זאת, אם לא תספק/י לנו מידע אישי מסוים, ייתכן שלא נוכל לתת לך גישה לאתר או ליצור איתך קשר ולספק לך מידע אודות השירותים שלנו לפי בקשתך. ביקור באתר מהווה הסכמה שלך לכלול את המידע האישי שלך במאגרי המידע שלנו (כהגדרתם בחקיקה הישראלית להגנת הפרטיות). אם אינך מסכים/ה לתנאים של מדיניות פרטיות זו, אל תשתמש/י באתר שלנו.

 

 

 

לחץ על אחד מהקישורים מטה כדי לעבור לקטע המפורט

המידע שאנו אוספים

איך אנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים

שימוש בשיטות אוטומטיות לאיסוף נתונים

איך אנו אוספים מידע באמצעים אוטומטיים

איך אנו משתמשים במידע שנאסף באמצעים אוטומטיים

קובצי Cookie של צדדים שלישיים

יצירת פרופילים ופרסום מבוסס תחומי עניין

אינטרס לגיטימי

כיצד אנו מעבדים מידע אישי ומגנים עליו

כמה זמן אנו מאחסנים את המידע שאנו אוספים

המידע שאנו משתפים עם אחרים

העברות נתונים

זכויותיך כנושא המידע

עדכונים להודעת הפרטיות שלנו

המדיניות שלנו כלפי ילדים

החוק החל ופתרון סכסוכים

איך ליצור אתנו קשר

 

המידע שאנו אוספים

אנו אוספים מידע אישי לגביך במגוון דרכים, דרך האתרים וערוצי הרשתות החברתיות שלנו; באירועים שאנו עורכים ודרך הטלפון והפקס; באמצעות הגשת מועמדות למשרות ובהקשר של גיוס אישי או בהקשר של קשרי הגומלין שאנו מקיימים עם לקוחות וספקים. אנו עשויים לאסוף מידע אישי מהסוגים הבאים (כפי שמתיר החוק המקומי):

 • פרטי קשר (כגון שם, כתובת דואר, כתובת דוא”ל ומספר טלפון);
 • שם משתמש וסיסמה, כשאתה נרשם באתרים שלנו;
 • מידע שאתה מספק על חברים או אנשים אחרים שאתה מעוניין כי ניצור אתם קשר. (בעל השליטה מניח שהאדם האחר נתן לך קודם לך אישור לקשר כזה); וכן
 • פרטים אחרים שאתה עשוי לספק לנו, לדוגמה, באמצעות סקרים או בדף ‘צור קשר’ באתרים שלנו.

 

נוסף לכך, אם אתה שותף או מועמד למשרה והגשת מועמדות או יצרת חשבון כדי להגיש מועמדות למשרה, אנו עשויים לאסוף עליך מידע אישי מהסוגים הבאים (כפי שמתיר החוק המקומי):

 • היסטוריה תעסוקתית והשכלה;
 • כישורי שפה ומיומנויות אחרות הקשורות במשרה;
 • מס’ תעודת זהות או מספר זיהוי ממשלתי אחר;
 • תאריך לידה;
 • מין;
 • פרטי חשבון בנק;
 • מעמד אזרחי ואישורי עבודה;
 • מידע על הטבות;
 • מידע הקשור במיסוי;
 • מידע מטעם ממליצים; וכן
 • מידע הנכלל בקורות החיים שלך, מידע שתספק לגבי תחומי העניין של בנושאי קריירה ופרטים אחרים לגבי התאמתך או הסמכתך להעסקה.

 

אנו עשויים גם לאסוף את הסוגים הבאים של מידע אישי לאחר קבלת הסכמתך המפורשת (כאשר הדבר נדרש לפי הדין החל):

 • מידע על מוגבלויות ובעיות בריאות; וכן
 • תוצאות של בדיקות סמים, בדיקות רקע אחרות (כולל רישום פלילי).

 

נוסף לכך, אנו עשויים לאסוף מידע שתספק לנו לגבי יחידים אחרים, כגון פרטים על אנשי קשר לשעת חירום.

איך אנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים

בקר הנתונים אוסף את המידע ומשתמש בו למטרות הבאות (כפי שמתיר החוק המקומי):

 1. הספקת פתרונות כוח עבודה וחיבור בין אנשים לעבודות;
 2. יצירה וניהול של חשבונות מקוונים;
 3. עיבוד תשלומים;
 4. ניהול קשרינו עם השותפים העסקיים, הלקוחות והספקים שלנו;
 5. כאשר הדבר מותר לפי חוק ותואם להודעת פרטיות זו, שליחת חומרים פרסומיים, התרעות בנוגע למשרות פנויות וסוגים נוספים של תכתובת;
 6. כאשר הדבר מותר לפי חוק, תקשורת לגבי אירועים מיוחדים, מבצעים, תוכניות, הצעות, סקרים, תחרויות וחקר שווקים וניהול ההשתתפות בהם;
 7. מענה לפניות ותביעות של אנשים פרטיים;
 8. הפעלה, הערכה ושיפור של עסקינו (כולל ניתוח, פיתוח ושיפור של השירותים שלנו; ניהול התקשורת שלנו; ניתוח נתונים, ניהול חשבונות, ביקורות ופונקציות פנימיות אחרות);
 9. הגנה מפני הונאות, וכן כולל זיהוי וניסיונות למנוע פעילויות בלתי חוקיות אחרות או תביעות וחבויות אחרות; וכן
 10. עמידה בדרישות החוק, תקני תעשייה ישימים, התחייבויות חוזיות ועקרונות מדיניות שלנו, וכן אכיפתם.

 

כל העיבוד יתבצע על בסיס משפטי הולם שעשוי להיכלל במספר קטגוריות, לרבות:

 1. הסכמה או הסכמה מפורשת מבעל הנתונים, כאשר הדבר נדרש לפי הדין החל;
 2. הבטחה שאנו מצייתים לדרישות סטטוטוריות או חוזיות, או לדרישה הכרחית לכריתת חוזה (לדוגמה, עיבוד הנתונים האישיים שלך במטרה להבטיח שהשכר והמסים משולמים נכון); או
 3. הדבר חיוני והכרחי לאינטרס לגיטימי של בקר הנתונים, כמתואר בפירוט להלן (לדוגמה, לאפשר גישה לאתר במטרה לספק את השירותים המוצעים).

מלבד הפעילויות המנויות לעיל, אם אתה שותף או מועמד למשרה והגשת מועמדות או יצרת חשבון כדי להגיש מועמדות למשרה, כפי שמתיר החוק המקומי, אנו נשתמש במידע המתואר בהודעת פרטיות זו למטרות הבאות:

 1. לספק לך הזדמנויות תעסוקה ועבודה;
 2. לספק לך שירותי כוח אדם, כולל ניהול של תוכניות הטבות, שכר, ניהול ביצועים ונקיטת פעולת ואמצעים משמעתיים;
 3. לספק לך שירותים נוספים, כגון הכשרה, ייעוץ קריירה ושירותי שינוי קריירה;
 4. להעריך את מידת התאמתך להיחשב מועמד להעסקה ואת כישוריך להיחשב שותף לתפקידים שונים; וכן

 

 1. לבצע פעולות של ניתוח נתונים, כגון: (א) ניתוח מאגר המועמדים להעסקה והשותפים שלנו; (ב) הערכת ביצועים ויכולות אישיים, כולל דירוג של מיומנויות הקשורות בעבודה; (ג) זיהוי מחסור במיומנויות; (ד) שימוש במידע כדי להתאים בין יחידים להזדמנויות פוטנציאליות; וכן (ה) ניתוח נתונים מערוצי גיוס (מגמות בכל הנוגע לנוהלי גיוס).

אנו עשויים להשתמש במידע גם בדרכים אחרות, שעליהן נספק לך הודעה ספציפית בעת האיסוף או לפניו.

שימוש בשיטות אוטומטיות לאיסוף נתונים

כאשר אתה מבקר באתרים שלנו, אנו עשויים לאסוף פרטים מסוימים באמצעים אוטומטיים, כגון קובצי Cookie, משואות אינטרנט ויומנים של שרתי אינטרנט. סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף באמצעים אלה כוללים כתובת IP, מזהה התקן ייחודי, מאפייני דפדפן, מאפייני התקן, פרטי מערכת ההפעלה, העדפות שפה, כתובות אינטרנט מפנות, מידע על הפעולות שבוצעו באתרינו, תאריכים ושעות של הביקורים באתרינו ונתונים סטטיסטיים אחרים על השימוש.

קובץ “Cookie” הוא קובץ שהאתרים שלנו שולחים למחשב של המבקר או התקן אחר המחובר לאינטרנט, כדי לאפשר זיהוי ייחודי של הדפדפן של אותו מבקר או כדי לאחסן מידע או הגדרות בדפדפן.

משואת אינטרנט” המכונה גם ‘תג אינטרנט’, ‘תג פיקסל’ או ‘GIF שקוף’ מקשרת דפי אינטרנט לשרתי אינטרנט ולקובצי ה-Cookie שלהם ומשמשת להעברת המידע הנאסף באמצעות קובצי ה-Cookie בחזרה לשרת אינטרנט.

באמצעות שיטות אוטומטיות אלה לאיסוף מידע, אנו עשויים להשיג ‘נתוני רצף הקלקות‘, כלומר יומן המתאר את הקישורים ופריטי תוכן אחרים שהמבקר לחץ עליהם תוך כדי גלישה באתר אינטרנט.

האתרים שלנו משתמשים בסוגים הבאים של קובצי Cookie:

 1. קובצי Cookie טכניים

קובצי Cookie טכניים הם קבצים שנועדו באופן בלעדי “להעביר תקשורת ברשת תקשורת אלקטרונית, או במידה שהדבר הכרחי במפורש לספק של שירות חברת מידע שהתבקש במפורש על ידי הצד המתקשר או המשתמש לספק את השירות האמור”.

 1. קובצי Cookie ליצירת פרופיל

קובצי Cookie ליצירת פרופיל נועדו ליצור פרופילים של משתמשים. הם משמשים לשליחת הודעות פרסומת בהתאם להעדפות שהראה המשתמש במהלך הניווט. כיוון שקובצי Cookie אלה פולשניים מאד מטיבם לשטח הפרטי של המשתמשים, החקיקה באירופה ובמדינה מחייבת להודיע למשתמשים על כך שנעשה בהם שימוש, כדי שיתנו לכך הסכמה תקפה.

איך אנו אוספים מידע באמצעים אוטומטיים

ייתכן שהקלקות שלך תוך כדי גלישה באתרים שלנו יתועדו, ייאספו ויאוחסנו. אנו מקשרים בין מרכיבי נתונים מסוימים שאספנו באמצעים אוטומטיים, כגון פרטי הדפדפן שלך, לבין פרטים אחרים שהשגנו לגביך, כדי שנוכל לדעת, לדוגמה, אם פתחת הודעת דוא”ל מסוימת ששלחנו אליך. הדפדפן שלך עשוי לכלול הסברים כיצד לקבל התרעה כאשר מתקבלים במחשב קובצי Cookie מסוגים מסוימים, או כיצד להגביל או להשבית סוגים מסוימים של קובצי Cookie. הדפדפן שלך יאפשר לך לחסום קובצי Cookie, אבל ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל התכונות של האתרים שלנו ללא קובצי Cookie.

גם ספקים חיצוניים של יישומים, כלים, יישומונים ותוספים של צדדים שלישיים באתרים שלנו, כגון כלי שיתוף ברשתות חברתיות, עשויים להשתמש באמצעים אוטומטיים כדי לאסוף מידע בנוגע לפעילותך ההדדית עם אותן תכונות. מידע זה נאסף במישרין על ידי ספקי התכונות האמורות וכפוף למדיניות או הודעות הפרטיות של אותם ספקים. בכפוף לדין החל, קבוצת ManpowerGroup אינה נושאת באחריות לנוהלי המידע של אותם ספקים.

ככל הדבר נדרש על פי הדין החל, אנו נפנה אליך לקבלת הסכמתך לפני שנאסוף עליך מידע באמצעות קובצי Cookie או אמצעים אוטומטיים דומים.

איך אנו משתמשים במידע שנאסף באמצעים אוטומטיים

אנו משתמשים במידע שנאסף באמצעות קובצי Cookie, משואות אינטרנט, פיקסלים, יומנים של שרתי רשת ואמצעים אוטומטיים אחרים למטרות כמו

 • התאמה אישית של השימוש של המשתמשים שלנו באתרים;
 • אספקת תוכן מותאם אישית לתחומי העניין של המשתמשים שלנו ולאופן שבו המשתמשים שלנו משתמשים באתרים; וכן
 • ניהול האתרים שלנו והיבטים אחרים של העסק שלנו.

קובצי Cookie של צדדים שלישיים

באתרים שלנו אנו נעזרים גם בשירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים, כגון Google Analytics ו-Adobe Omniture. אותם ספקים של שירותי אנליטיקה נעזרים בטכנולוגיות כמו קובצי Cookie, יומנים של שרתי אינטרנט ומשואות אינטרנט כדי לסייע לנו בניתוח האופן שבו אתה עושה שימוש באתרינו. אנו עשויים לשתף את המידע הנאסף באמצעים אלה (כולל כתובת IP) עם אותם ספקים של שירותי אנליטיקה או גורמים חיצוניים רלוונטיים המשתמשים במידע, לדוגמה, כדי להעריך את השימוש באתרים. כדי לברר פרטים נוספים על שירותי האנליטיקה האמורים וכיצד לבטל את הסכמתך לאיסוף המידע, בקר באתרים הבאים או בכל אתר אחר הכלול בנספחים הייחודיים למדינות:

יצירת פרופילים ופרסום מבוסס תחומי עניין

באתרים שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע על פעילויותיך המקוונות במטרה לספק לך מודעות על מוצרים ושירותים בהתאמה מיוחדת לתחומי העניין האישיים שלך. נוסף לכך, אנו עשויים להשיג מידע למטרות אלה גם מאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שהמודעות שלנו מוצגות בהם.

ייתכן שתראה מודעות של ManpowerGroup באתרי אינטרנט אחרים, כיוון שאנו מעסיקים רשתות פרסום חיצוניות. באמצעות אותן רשתות פרסום, אנו יכולים לכוון את המסרים שלנו למשתמשים באמצעות כלים דמוגרפיים המבוססים על תחומי עניין התנהגות והקשר. באמצעות רשתות הפרסום, אנו יכולים לעקוב אחר הפעילויות המקוונות שלך לאורך זמן על ידי איסוף מידע באמצעים אוטומטיים – ובין השאר, באמצעות קובצי Cookie של צדדים שלישיים, יומנים של שרתי אינטרנט, פיקסלים ומשואות אינטרנט. אותן רשתות נעזרות במידע הזה כדי להציג לך מודעות שעשויות להתאים לתחומי העניין האישיים ופעילות קודמת שלך. המידע שרשתות הפרסום שלנו עשויות לאסוף בשמנו כולל נתונים על הביקורים שלך באתרי אינטרנט המציגים פרסומות של ManpowerGroup, כגון הדפים או המודעות שאתה מעניין בהם והפעולות שאתה מבצע באותם אתרים. איסוף הנתונים מתבצע הן באתרים שלנו והן באתרי אינטרנט של גורמים חיצוניים המשתתפים באותן רשתות מודעות. תהליך זה גם מסייע לנו לעקוב אחר יעילות מאמצי השיווק שלנו. כדי לברר כיצד לבטל את הסכמתך לפרסום המבוסס על תחומי עניין דרך רשתות מודעות, בקר בכתובת aboutads.info/choices/. ככל שהדבר נדרש על פי הדין החל, אנו נפנה אליך לקבלת הסכמתך לפני שנשתמש במידע שלך לפרסום המבוסס על תחומי עניין.

 

האתרים שלנו אינם בנויים להגיב לאיתות ‘נא לא לעקוב’ מצד דפדפני אינטרנט.

המידע הנאסף באמצעות תוספים ויישומונים של צדדים שלישיים באתרים (כגון מידע בנוגע לשימושך בכלי שיתוף ברשת חברתית), נאסף במישרין על ידי הספקים של אותם תוספים ויישומונים. אותו מידע כפוף למדיניות הפרטיות של ספקי התוספים והיישומונים האמורים, ו-ManpowerGroup אינה נושאת באחריות לנוהלי המידע של גורמים אלה.

אינטרס לגיטימי

בקר הנתונים עשוי לעבד מידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות מסוימות, הכוללות חלק מהמטרות הבאות:

 • כאשר העיבוד מאפשר לנו לשכלל, לשנות, להתאים אישית או לשפר באופן אחר את השירותים/תקשורת שלנו לטובת הלקוחות, המועמדים והשותפים שלנו;
 • לזהות הונאה ולמנוע אותה;
 • לשכלל את אבטחת הרשת ומערכות המידע שלנו;
 • להבין טוב יותר כיצד אנשים משתמשים באתרים שלנו;
 • למטרות שיווק ישיר;
 • לשלוח לך הודעות שאנו חושבים שיעניינו אותך; וכן
 • לקבוע את האפקטיביות של מסעות הפרסום וקידום המכירות שלנו.

בכל פעם שאנו מעבדים נתונים למטרות אלה, נבטיח שמירה קפדנית על זכויותיך וניקח בחשבון זכויות אלה. כדי לממש את זכותך להתנגד לעיבוד כזה, צור קשר כמתואר להלן. מימוש זכותך להתנגד עלול להשפיע על יכולתנו לספק לך שירותים לטובתך.

 

כיצד אנו מעבדים מידע אישי ומגנים עליו

אנו מעבדים את המידע האישי שאנו אוספים, גם באמצעים אוטומטיים, לצורך המטרות שהוגדרו לעיל ולמשך תקופת זמן ספציפית התואמת את מדיניות השימור הפנימית שלנו כדי להבטיח שמידע אישי לא נשמר מעבר לזמן הדרוש.

אנו נוקטים אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים במטרה להגן על המידע האישי שאתה מספק לנו מפני השמדה, אובדן, שינוי, גישה, חשיפה או שימוש לא מכוונים, בלתי חוקיים או לא מורשים. במטרה להבטיח שהמידע האישי נשמר באופן מאובטח וסודי, אנו עשויים להשתמש באמצעי הבטיחות הבאים, כאשר הדבר הולם:

 • הצפנת נתונים במעבר;
 • בקרה חזקה על אימות משתמשים;
 • תשתיות רשת מוקשחות; וכן
 • פתרונות ניטור רשת.

כמה זמן אנו מאחסנים את המידע שאנו אוספים

אנו מאחסנים במערכות את המידע האישי שאנו אוספים באופן שמאפשר זיהוי של נושא המידע למשך זמן שאינו חורג מעבר לדרוש לאור המטרות לשמן הנתונים נאספים או לאחר מכן מעובדים.

 • הצורך לשמר את המידע האיש שנאסף כדי להציע שירותים למשתמש;
 • האינטרס הלגיטימי של בקר הנתונים כפי שתואר במטרות לעיל; וכן
 • קיום התחייבויות חוקיות ספציפיות לפיהן עיבוד ואחסון הקשור לכך נדרשים לתקופת זמן ספציפית.

 

המידע שאנו משתפים עם אחרים

איננו חושפים את המידע האישי שנאסף עליך, למעט כמפורט בהודעת הפרטיות או בהודעות נפרדות שאנו מספקים בהקשר עם פעילויות ספציפיות. ייתכן שנשתף מידע אישי עם ספקים המגישים שירותים בשמנו, בהתאם להנחיותינו. איננו מאשרים לאותם ספקים להשתמש במידע או לחשוף אותו, למעט כנדרש לביצוע השירותים בשמנו או כדי לעמוד בדרישות החוק. ייתכן שנשתף את המידע האישי שלך גם (א) עם חברות בנות וחברות מסונפות שלנו; (ב) אם אתה מועמד למשרה, עם לקוחות המזמנים הזדמנויות תעסוקה או המביעים עניין בהשמת מועמדים מטעמנו; וכן (ג) עם גורמים אחרים שאיתם אנו מקיימים קשרי עבודה, כגון יועצי השמה וקבלני משנה – וכל זאת במטרה למצוא לך משרה.

נוסף לכך, אנו עשויים לחשוף מידע איש שלך (א) אם נידרש לעשות כן על פי חוק או במסגרת של הליך משפטי; (ב) בפני רשויות אכיפה או פקידי ממשל אחר, על סמך בקשה לגילוי פרטים מכוח החוק; וכן (ג) אם נהיה סבורים כי הדבר נחוץ או מתבקש כדי למנוע נזק גופני או הפסד כספי או בקשר לחקירה של פעילות הונאה או פעילות בלתי חוקית, או חשד לפעילות כזו. נוסף לכך, אנו שומרים על הזכות להעביר מידע אישי שיש לנו עליך אם נמכור או נעביר את עסקינו או את נכסי החברה, באופן מלא או חלקי, כולל במקרה של ארגון מחדש, פירוק או חיסול.

העברות נתונים

אנו מעבירים את המידע האישי שאנו אוספים עליך גם למדינות שמחוץ לאלה שבהן נאסף המידע במקור. ייתכן שבאותן מדינות החוקים להגנת המידע אינם חלים כפי שהם חלים במדינה שבה סיפקת את המידע האישי. כאשר נעביר מידע שלך למדינות אחרות, אנו נגן על אותם נתונים כפי שמתואר בהודעת פרטיות זו והעברות אלה ייעשו בהתאם לדין החל.

המדינות אליהן אנו עשויים להעביר את המידע האישי שנאסוף לגביך יכולות להיות:

 • בתוך האיחוד האירופי
 • מחוץ לאיחוד האירופי

כאשר אנו מעבירים מידע אישי מתוך האיחוד האירופי למדינות או לארגונים בינלאומיים שנמצאים מחוץ לאיחוד האירופי, ההעברה תתבצע על בסיס:

 1. החלטת התאמה של הנציבות האירופית; או
 2. בהעדר החלטת התאמה, סיבות אחרות המותרות לפי חוק: (א) מסמך מחייב משפטית וניתן לאכיפה בין הרשויות או הגופים הציבוריים; (ב) כללים תאגידיים מחייבים; או (ג) פסקאות הגנת נתונים סטנדרטיות (אשר כונו בעבר הפסקאות לדוגמה) שהנציבות פרסמה רשמית.

זכויותיך כנושא המידע

בהתאם למותר בדין החל, בעל הנתונים רשאי לממש זכויות ספציפיות מסוימות, לדוגמה:

 1. זכות הגישה: נושא המידע רשאי לגשת לנתוניו האישיים כדי לוודא שהם מעובדים בהתאם לחוק.
 2. זכות התיקון: נושא המידערשאי לבקש תיקון של כל נתון לא מדויק או חסר לגביו במטרה להגן על דיוק המידע ולהתאים אותו לעיבוד.
 3. זכות המחיקה: נושא המידערשאי לבקש שבקר הנתונים ימחק את המידע לגביו ויפסיק לעבד את הנתונים.
 4. זכות הגבלת העיבוד: נושא המידערשאי לבקש שבקר הנתונים יגביל את עיבוד נתוניו.
 5. זכות ניוד מידע: נושא המידע רשאי לבקש ניוד נתונים, כלומר, בעל הנתונים יכול לקבל את הנתונים האישיים שסופקו מלכתחילה בתצורה מובנית ונפוצה או שנושא המידעיכול לבקש העברה של הנתונים לבעל שליטה אחר.
 6. זכות התנגדות: נושא המידע שמסר מידע אישי לבקר הנתונים יכול להתנגד, בכל עת, לעיבוד הנתונים ממספר סיבות כמפורט בהוראות התקנה הכללית של האיחוד האירופי לגבי הגנת המידע (GDPR) מבלי לנמק את החלטתו.
 7. הזכות לא להיות כפוף לקבלת החלטות אישיות אוטומטית: נושא המידערשאי לבקש לא להיות כפוף לקבלת החלטות רק על בסיס עיבוד אוטומטי, לרבות יצירת פרופיל, אם פרופיל זה גורם להשפעה משפטית לגבי נושא המידעאו משפיע עליו מהותית באופן דומה.
 8. זכות להגיש תלונה לרשות מפקחת: כל נושא מידעזכאי להגיש תלונה לרשות המפקחת המתאימה; במיוחד במדינה החברה באיחוד האירופי שבה הוא מתגורר, עובד או שבו התרחשה ההפרה הנטענת, אם בעל הנתונים חושב שעיבוד נתוניו האישיים בקשר הפר את התקנות הכלליות של האיחוד האירופי להגנת המידע (GDPR).

כאשר עיבוד נתונים מבוסס על הסכמה כמתואר בסעיף 7 של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי להגנת מידע (GDPR), נושא המידע רשאי למשוך את הסכמתו בכל עת.

אם דרוש לך יותר מידע לגבי עיבוד המידע האישי שלך, תוכל ליצור עמנו קשר כמפורט בסעיף ‘כיצד ניתן ליצור אתנו קשר’ להלן.

עדכונים להודעת הפרטיות שלנו

הודעת הפרטיות (לרבות כל נספחיה) עשויה להתעדכן מעת לעת כדי לשקף שינויים בנוהלי הפרטיות שלנו ובעדכונים משפטיים. אנו ניידע אותך על שינויים משמעותיים באמצעות הודעה בולטת באתרים שלנו, שבראשה יצוין תאריך העדכון האחרון.

המדיניות שלנו כלפי ילדים

האתר שלנו לא נועד לשמש אנשים מתחת לגיל 18, ולכן, איננו אוספים ביודעין מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 18. ככל שניתן לאסוף מידע אישי על סמך הסכמתך, על נושא המידע להיות מעל גיל 16 (או מעל גיל 13 אם זו הדרישה החוקית במדינתך). אם לא מתקיימות דרישות גיל אלה, עליך לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס למסור ולעבד מידע בהתאם למדיניות זו; ללא הסכמה כזו, אין להשתמש באתר.

החוק החל ופתרון סכסוכים

על מדיניות הפרטיות יחולו חוקי ישראל והיא תפורש בהתאם להם, מבלי להתייחס לניגודים בהוראות החוק.

לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל המחלוקות וההליכים הנובעים ממדיניות פרטיות זו.

איך ליצור אתנו קשר

בכל שאלה או הערה לגבי הודעת פרטיות זו, או אם תרצו לממש את זכויותיכם, תוכלו לפנות אלינו באמצעות פניה בדוא”ל, בכתובת [email protected] או באמצעות שליחת פניה בכתובת הבאה:

אל:

מנפאואר ישראל בע”מ

יגאל אלון 110,

תל אביב,

אנו נפעל בהתאם לחוקי ההגנה על נתונים החלים, במטרה למלא את בקשתכם.

 

לחילופין, אם אתה נמצאת באיחוד האירופי, תוכל ליצור קשר עם הממונה על הגנת הפרטיות המקומי, כפי שמצוין בהודעת הפרטיות באתר המקומי שלך.