שיעור גמלה

  רמה א’ רמה ב’ רמה ג’ זכאות זמנית לסיעוד
תפקוד תלויים במידה רבה בעזרה לצורך ביצוע רוב פעולות היום-יום וזקוקים להשגחה. תלויים במידה רבה מאוד בעזרה לצורך ביצוע רוב פעולות היום-יום, ברוב שעות היממה וזקוקים להשגחה. תלויים לחלוטין בעזרה לצורך ביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה וזקוקים להשגחה תלאה. מגבלה זמנית בתפקוד (בשל תאונה או ניתוח)
היקף גימלה 9.75 שעות טיפול שבועיות לבעלי הכנסה גבוהה- 5 שעות טיפול שבועיות 16 שעות טיפול שבועיות לבעלי הכנסה גבוהה- 8 שעות טיפול שבועיות 18 שעות טיפול שבועיות לבעלי הכנסה גבוהה- 9 שעות טיפול שבועיות שירותי סיעוד עד 60 יום בהיקף של מקסימום 86 שעות לכל התקופה
רישיון להעסקת עובד זר   זכאים לרישיון להעסקת עובד זר זכאים לרישיון להעסקת עובד זר  
 ניצולי שואה    תוספת של 9 שעות טיפול שבועיות (באישור ומימון הקרן לרווחת ניצולי השואה)  תוספת של 9 שעות טיפול שבועיות (באישור ומימון הקרן לרווחת ניצולי השואה)