Manpower Care מקבוצת Manpower ישראל מתמחה במתן שירותי טיפול וסיעוד לקשישים ולאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ונמנית על החברות
המובילות בתחום זה בישראל.

מטפלת בקשיש של חברת סיעוד מנפאואר קר
סוכרת
חולת אלצהיימר שנעזרת בשירותי סיעוד
אלצהיימר
פעילות גופנית