מחשבון זכאות לגמלת סיעוד

כאן תוכלו לבדוק אם אתם או בן משפחתכם זכאים לקבל טיפול סיעודי מהמוסד לביטוח לאומי

המחשבון שלפניכם מספק מענה ראשוני בדבר הסיכויים שלכם או של בן משפחתכם לקבל טיפול סיעודי בבית במסגרת "חוק הסיעוד" של המוסד לביטוח לאומי.
המחשבון אינו בא להחליף את טופסי הבקשה, ואת האישור לזכאות מספק רק המוסד לביטוח לאומי, על פי הנתונים והבדיקות שיישלחו אליו.
שימו לב! הזכאות לגמלה מחושבת על פי שני מבחנים – מבחן תלות ומבחן הכנסה. אנא מלאו את שני השאלונים כדי לדעת אם אתם עומדים בתנאי הסף לקבלת הגמלה.

שאלון – מבחן תלות

מין
גיל
האם המבקש גר לבד?
האם המבקש עיוור (מחזיק בתעודת עיוור)?
האם המבקש זקוק לעזרה בניידות?
האם המבקש מרבה ליפול בתוך הבית?
האם המבקש זקוק לעזרה כדי להתלבש?
האם המבקש זקוק לעזרה כדי להתרחץ?
האם המבקש זקוק לעזרה כדי לאכול ולשתות?
האם המבקש זקוק לעזרה בטיפול בהפרשות?
האם המבקש עלול לסכן את עצמו או אחרים?

טבלת הכנסה

יחיד
יחיד
יחיד
זוג
זוג
זוג